4. Əmlak və digər mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün təsdiqi

4.1. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan əmlakın qiymətləndirilməsi
4.2. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı istifadə olunan əmlak qiymətləndirilməs
i4.3. Hüqui şəxslərin mülkiyyətində olan əmlak qiymətləndirilməsi

 

1. İllik maliyyə hesabatlarının auditi

1.1 Banklar
1.2 Sığorta Təşkilatları
1.3 Bank olmayan kredit təşkillatları və kredit birlikləri
1.4 Qeyri Hökümət təşkilatları
1.5 Bələdiyyələr
1.6 MMC ASC QSC və s.
1.7 Kənd təsərrüfat kooperativləri
1.8 Fiziki şəxslər

2.Xüsusi Təyinatlı Hesabatlar və tapşırıqlar üzrə rəy

2.1. Nizamnamə Kapitalını təsdiqi
2.2. Emisiya paketi üzrə rəy
2.3. Vergi bəyannamələri üzrə rəy
2.4 Dövlət satınalamrında iştirak edən müəssələr ilə bağlanan müəssələr üzrə rəy

3. Məsləhət və digər əlaqəli xidmətlərin göstərilməsi

3.1. Muhasibat xidmətlərinin göstərilməsi
3.2. Muhasibat uçotunun bərpası

2009-cu ildən fəaliyyət göstərən "Positive Consulting" MMC, İnsan Resursları, Hüquq, Mühasibat, PR və Marketinq kimi bir çox sahələrə dair məsləhət xidmətlərini təklif etdir.
Qısa bir müddət ərzində sözügedən sahələrdə göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyəti ilə bir çox uğura imza atmışıq və bu sahədə yetərincə təcrübəli bir heyyətə malik olduğumuzu tam əminliklə vurğulaya bilərik.
İR sahəsində göstərdiyimiz xidmət biznes və kadrlar inkişafını təlim və məsləhət xidmətlərimiz vasitəsilə təmin etməkdən ibarətdir.
Biz sahibkarlara İR idarə edilməsində və yeni yaranan biznesin İR boşluğunun aradan qaldırılmasına köməklik göstəririk. Biz müştərilərimizi bütün məşğulluq dövrünü (İşə qəbul prosesi; heyyətin, fəaliyyətin və bacarıqların idarə edilməsi; mükafatlandırma və tanınma; təlim və inkişaf və İR siyasəti tətbiqi) əhatə edən yeni innovativ xidmətlərlə təmin edirik.

Xidmətimizin geniş şəkildə əhatə etdiyi sahələr:

 • Təşkilatı İnkişaf
 • İşə Qəbul və İşçilərin Hazırlanma Prosesi
 • Heyətin İdarə Edilməsi və Əmək Haqqının Hesablanması
 • Fəaliyyətin (Əmək məhsuldarlığının) İdarə Edilməsi
 • Bacarıqların Düzgün İstiqamətləndirilməsi
 • İşçilərin Mükafatlandırılması və Tanınması
 • İşçilərin İşə Köklənməsi və Bağlılığı

Təşkilatı İnkişaf

 • Missiya və Strategiya
 • Korporativ Mədəniyyət Dəyərlər
 • Təşkilatı Struktur
 • Funksiya və Vəzifə Təsviri
 • Biznes Prosesin İdarə Edilməsi

İşə Qəbul və İşçilərin Hazırlanma Prosesi

 • İşçi Qüvvəsinin Planlaşdırılması
 • Strateji İnkişaf
 • Seçim Prosesi
 • İşçilərin Hazırlanma Prosesi
 • İşin Avtomatlaşdırılması

Heyətin İdarə Edilməsi və Əmək Haqqının Hesablanması

 • Siyasət və Prosedurlar
 • Əmək Qanunvericiliyi, İR İdarə Edilməsinə dair Məsləhətlər və Uyğunluq Xidmətləri
 • Əmək Haqqının Hesablanması üzrə Məsləhətlər; baxış və audit
 • Əmək Haqqının Hesablanması üzrə Autsorsinq; İnsan Resursları İnformasiya Sistemləri – HRIS
 • İşçilərin sənədləşməsinin aparılması

 

Fəaliyyətin (Əmək məhsuldarlığının) İdarə Edilməsi

 • Məqsədlərə görə İdarəetmə - MBO (Əsas Fəaliyyət Göstəriciləri Sistemi - KPIs System), Metodologiya
 • Əsas Fəaliyyət Göstəriciləri Prosesləri (KPIs Prosecces)
 • Kompetensiyalara görə İdarəetmə
 • Həvəsləndirmə Metodologiyası
 • Avtomatlaşdırılmış həll

Bacarıqların Düzgün İstiqamətləndirilməsi

 • Bacarıqların İdarə Edilməsi Strategiyası
 • Kompetensiya ModeliBaxılışı və Dizaynı
 • Heyətin Öyrədilməsi və İnkişafı
 • Uğurun planlaşdırılması
 • Liderlik Keyfiyyətlərininİnkişafı

İşçilərin Mükafatlandırılması və Tanınması

 • Təzminat və Faydalar (Mənfəət) Metodologiyası
 • İşin Qiymətləndirilməsi, İşçilərin Dərəcə Üzrə Qiymətləndirilməsi və Əmək Haqqının Strukturu
 • Təşviqat Planı Dizaynı və Tətbiqi
 • Faydalar (Mənfəət) Planı İnkişafı
 • Qeyri-maddi Planın Dizaynı

İşçilərin İşə Köklənməsi və Bağlılığı

 • İşçilərin İşə Köklənməsi və Bağlılığına dair Baxış
 • Daxili Əlaqələr Stratgiyası
 • Biznes-Kouçinq
 • Həvəsləndirmə Proqramları
 • Komanda tədbirləri

 

İnsan Resursları biznesin inkişafında ən vacib və aparıcı amillərdən biridir, buna görə də bizi öz İR-şöbəniz olaraq nəzərdə tuta bilərsiniz və biz də öz növbəmizdə Sizə komandanızla birlikdə böyük nəticələr əldə etmənizə köməklik edəcəyik!

 
 
 
 

Copyright 2017