1. İllik maliyyə hesabatlarının auditi

2.Xüsusi Təyinatlı Hesabatlar və tapşırıqlar üzrə rəy:

- Nizamnamə Kapitalının təsdiqi üzrə rəy;
- Emisiya paketi üzrə rəy;
- Vergi bəyannamələri üzrə rəy;
- Dövlət satınalmalarında iştirak edən müəssisələr ilə bağlanan müqavilələr üzrə rəy.

3. Əmlak və digər mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün təsdiqi üzrə rəy:

- Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə rəy;
- Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı istifadə olunan əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə rəy;
- Hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan əmlak qiymətləndirilməsi üzrə rəy.

 

 
 
 
 

Copyright 2017