“PATRON-L” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Qiymətləndirmə fəaliyyəti” haqqında Qanununa, digər normativ-hüquqi aktlara əsaslanaraq, beynəlxalq və yerli qiymətləndirmə standartlarına və prinsiplərinə uyğun şəkildə müxtəlif metodlarla istənilən növ daşınmaz və daşınar əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin, biznesin və digər mülkiyyət növlərinin qiymətləndirilməsi xidmətlərini təklif edir.

Biz müştərilərimizə obyektivlik, operativlik, yüksək keyfiyyət, neytral mövqe, rəqabətli qiymət təklifi nümayiş etdirməklə yanaşı, əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı, əmlakın alqı-satqısı, kredit götürmək məqsədilə girov qoyulması, icarəyə verilməsi, əmlaka tətbiq olunan vergi dərəcələri, vərəsəlik, əmlakın bölüşdürülməsi, mübahisəli məsələlərin həlli və s. istiqamətlərdə hüquqi məsləhətlər üzrə yardım göstəririk.

Ödəniş danışıq yolu ilə razılaşdırılır.

Əmlakın növü

Qiymətlər  (AZN)

1.

 Torpaq sahələri o cümlədən:                              
 a) həyətyanı sahə;                      
 b) fərdi yaşayışın tikitisi üçün nəzərdə tutulmuş  sahə;                                                                    
 c)  həyətyanı əkin sahəsi üçün
                      
 Kənd təsərrüfatı yönümlü torpaq sahələri
:         
 a) 0,5  ha-dək                                                     
 b) 5,0 ha-dək                                                      
 v) 5,0 ha-dan yuxarı            
                                                     


70-80

60-80
60-70

100-150
200-250
300 ə-qədər

2.

Fərdi yaşayış evləri: 
a) bağ evləri (sahəsindən asılı  olaraq);                                  
 b) kotteclər, villalar (sahəsindən asılı olaraq);150-200

150-300

3.

Mənzillər:
Xüsusi layihəli
a) 1-2 otaqlı;
b) 3-4 və yuxarı;
Tipik layihəli (“xruşşov”,” fransız”,” leninqrad”,
” kiyev”)

a) 1-2 otaqlı;
b) 3-4 və yuxarı;

 

100-150
150-200


100-150

150-200

4.

 İnzibati, məişət, ticarət binaları və obyektləri:
 a) 1000 kv.m- dək
 b) 1000 kv.m- dən yuxarı


200-400
500 və yuxarı

5.

 İstehsalat və anbar sahələri:
 a) 1500 kv.m- dək;
 b) 5000 kv.m- dək və yuxarı;


300-400
500 və yuxarı

6.

 Maşın və avadanlıqlar:                                
 Seriyasından və texnoloji istiqamət yönümündən asılı  olaraq

 

150-300 və yuxarı

7.

Nəqliyyat vasitələri:
a) minik, yük və s. (markasından, xarici və ya MDB  istehsalından asılı olaraq);
b) dəmir yolu nəqliyyatı, vaqonlar (sərnişin və yük),  lokomotivlər;
v) hava nəqliyyatı ( təyyarə və helikopterlər);
c)su nəqliyyatı (gəmi, sərnişin teplexodu, kater,  bərələr)


50-150

500-1000

1000-1500

1000-1500

 
 
 
 

Copyright 2017