Sığortalıların sığorta olunanların və faydalanan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi;

  • İcbari və Könüllü həyat sığortası növləri üzrə hadisələrin təhlili, zərərin qiymətləndirilməsi və sığorta ödənişlərinin təmin edilməsi məqsədilə iddiaların hazırlanması;
  • Baş vermiş sığorta hadisələri zamanı zəruri sənədlərin toplanması və zərər dəymiş şəxslərin ilkin ekspertizasının təşkili;
  • Sığortaçılarla yaranmış mübahisələrin araşdırılması və həll olunması istiqmətində hüquqi məsləhətlərin verilməsi və sr;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün növ hüquqi yardım.
• Boşanma 
• Aliment tələbi, alimentin azaldılması və artırılması 
• Ər və arvadın əmlak bölgüsü 
• Valideyinlik hüququndan məhrumetmə və bərpa etmə 
• Qohumluq və digər faktların müəyyən edilməsi
• Torpaqla bağlı mübahisələrin məhkəmə yolu ilə həlli 
• Uşağın ölkədən çıxarılması üçün razılığın alınması 
• Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat
• Şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması ilə yaranan  problemlərin həlli
• Miqrasiya ilə bağlı məsəllərin həlli
• Mənzilə köçürmə, qeydiyyat, mənzildən çıxarılma 
• Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsi 
• Pensiya, müavinət və digər sosial ödənişlərlə bağlı mübahisələrin həlli 
• Staj faktının müəyyən edilməsi, işə bərpa 
• İddia ərizələri, etiraz, vəsatət, izahat, apellyasiya, kassasiya (ali məhkəməyə) şikayət 
• Məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı məsələlərin həlli 
• Məhkəmə və digər dövlət orqanlarında təmsilçilik 
• Avtomobilə dəyən zərərin əvəzinin alınması, avtomobilin məhkəmə qaydasında qaytarılması, həbs qoyulması 
• Şəxsin fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab edilməsi 
• Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı 
• Pul, borc məhkəmə qaydasında tələb edilməsi 
• Fiziki və Hüquqi şəxslər arsında əmələ gələn mülki mübahisəllərin həlli


-  o cümlədən bütün növ idarə, ofis, şirkət, bank, və özəl sektorların hüquqlarının müdafiə edilməsini, hər hansı bir müqavilənin bağlanması, məhkəmələrdə adından çıxış edilməsi xidməti də göstərilir. 
bundan əlavə məhkəmələrdə şəxsin adından çıxış etmək üçün də və məhkəmə prosesinin axıra qədər aparılması, Azərbaycanın bütün rayonlarından da müraciət etmək mümkündür.
 
 
 
 

Copyright 2017